آموزش تولید فیلم تدریس مجازی1

باسلام وعرض خداقوت خدمت همه همکاران محترم گروه معماری وساختمان

 در این پست  با ارائه لینکی که در ادامه پیوست میشود با روش جدیدی از نحوه تولید محتوای الکترونیکی   درمحیط office  آشنا خواهيم شد .

دقت داشته باشید که  ورژن  این نرم افزار باید 2016 یا 2019 باشد.

فیلم آموزشی تولید محتوای الکترونیکی 1

شایستگی غیرفنی 2

همکاران محترم ،همانطور که مستحضرهستید در سالهای اخیر موضوع شایستگی غیر فنی بدلیل اهمیتی که در شخصیت حرفه ای هنرجویان دارد مورد توجه وزارتخانه آموزش وپرورش قرار گرفته است. لینک زیر توسط همکاران محترم یکی از استانها جهت تاکید بر روی فاکتورهای مورد نظر این شایستگی تولید ودر اختیار همه عزیزان قرار  گرفته است.

          لازم به ذکر است در صورت تمایل به دریافت همه فیلمهای آموزشی در شاخه فنی وکار ودانش ،میتوانید در ساعات اداری روزهای چهارشنبه ،باهماهنگی قبلی  (02537715045)به اداره تکنولوژی واقع در خیابان شهیدلواسانی33 مراجعه فرمایید.

نمونه اجرای شایستگی های غیرفنی در کارگاه فنی

نظارت بالینی کارودانش

 

خرسندیم که در سال جاری میتوانیم قدمی هرچند کوچک در راستای اطلاع رسانی و ارتقای کیفیت آموزشی-مهارتی همکاران محترم شاخه کار ودانش رشته معماری داخلی ، برداریم.

یکی از اقداماتی که از جانب دبیرخانه به همکاران شما در اداره گروهها محول شده است ،نظارت بالینی  میباشد.

در ادامه ضمن معرفی نشانی سایت دبیرخانه کار ودانش  ساختمان  ومعماری داخلی وفنی ساختمان ،فرم نظارت بالینی شاخه کار ودانش در اختیار همکاران محترم قرار میگیرد وپس از هماهنگیهای لازم ،این نظارت انجام خواهد شد.

 

دبیرخانه استان خراسان

فرم نظارت بالینی

شایستگی غیرفنی1

با توجه به اهمیت موضوع شایستگیهای غیرفنی دوفرم زیر برای همه هنرستانهای معماری داخلی تعریف شده اند که از همکاران دعوت میشود این فرمها را تکمیل فرمایند.

                    

                           بررسی تدریس دروس شایستگیهای غیرفنی توسط هنرآموز مرتبط

                                فرم نظرسنجی در رابطه با دروس شایستگی غیرفنی

نظارت بالینی فنی

  یکی از راهکارهای نزدیک شدن روش های تدریس به استانداردهای تعریف شده ،نظارت بالینی است.

نظارت بالینی ، مطالعه رفتار معلم در کلاس درس با روش نظام مند  و در فضایی همراه با همکاری و احترام

متقابل است و مجموعه ای از فعالیت هایی است که برای اصلاح فرآیند تدریس و یادگیری طراحی شده

است. در مواجهه با برخی از روش ها یا راهبردها جهت رفتار با معلم، راهنمای آموزشی با مدیر، باید

راهبردهای مؤثرتر را با توجه به اهداف، گروه های معین، موقعیت های معین و شخصیت ویژه ی معلم انتخاب کند.

در این راستا در سال تحصیلی پیش رو، اداره گروههای آموزشی ،در نظر دارد جهت انجام این رسالت با

هماهنگی قبلی در هنرستانهای مجری معماری داخلی حضور یابد. فرمهای پیوست شده در این پست ،نکات

مهم مورد نظر در این بازدید را متذکر میشود.

 

نظارت بالینی فنی

 

فرم ارزشیابی شایستگی ناظر