نمونه سوال دانش فنی تخصصی

بسمه تعالی 

سلام علیکم 

نمونه سوالات دانش فنی تخصصی طراح آقای مهندس مجید بختیاری دوست

تمام پودمانها 

دانلود