استاندارد شماره 8

موجودی‌ مواد و کالا، بخش‌ عمده‌ای‌ از داراییهای‌ بسیاری‌ از واحدهای‌ تجاری‌ را تشکیل‌ می‌دهد. بنابراین‌، ارزشیابی‌ و انعکاس‌ موجودی‌ مواد و کالا اثر با اهمیتی‌ در تعیین‌ و ارائـه‌ وضعیت‌ مالی‌ و عملکرد مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ دارد.

استاندارد حسابداری شماره 8، نحوه‌ ارزشیابی‌ و انعکاس‌ موجودی‌ مواد و کالا در صورتهای‌ مالی‌ را تشریح‌ می‌کند

 

استاندارد حسابداری شماره 8 ( حسابداری موجودی مواد و کالا)

حسابداری پیمانکاری

استاندارد شماه 9 (حسابداری پیمانهای بلند مدت):

هدف‌ این‌ استاندارد تجویز نحوه‌ حسابداری‌ درآمدها و هزینه‌های‌ مرتبط‌ با پیمانهای‌ بلندمدت‌ در صورتهای‌ مالی‌ پیمانکار است‌. به دلیل‌ ماهیت‌ فعالیت‌ موضوع‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌، تاریخ‌ شروع‌ پیمان‌ و تاریخ‌ تکمیل‌ آن‌ معمولاً در دوره‌های‌ مالی‌ متفاوتی‌ قرار می‌گیرد. بنابراین‌، مسئله‌ اصلی‌ در حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌، تخصیص‌ درآمدها و هزینه‌های‌ پیمان‌ به‌ دوره‌هایی‌ است‌ که‌ در آن‌ دوره‌ها عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ اجرا می‌شود. این‌ استاندارد معیارهای‌ شناخت‌ مندرج‌ در مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ را جهت‌ تعیین‌ زمان‌ شناخت‌ درآمد و هزینه‌های‌ پیمان‌ به عنوان‌ اقلام‌ صورت‌ سود و زیان‌ بکار می‌گیرد. این‌ استاندارد همچنین‌، رهنمودهایی‌ را برای‌ اعمال‌ این‌ معیارها ارائه‌ می‌کند.

 

دانلود استاندارد شماه 9

چک الکترونیکی

چك الكترونيكي
در اين نوشته قصد قصد بر اين است كه تا ويرايشي امروزي‌تر از چك، كه آن را چك الكترونيكي مي‌نامند ارايه دهيم. چك الكترونيكي يك ابزار نوين پرداخت است متشكل از امنيت، سرعت بوده و داراي فرآيند بازدهي تمام تراكنش‌هاي الكترونيكي هم‌گون و توام با زيرساخت قانوني گسترش يافته صحيح است قابليت جاي‌گزيني با چك‌هاي كاغذي در فرآيندهاي تجاري را دارد. اولين بار چك الكترونيكي توسط خزانه‌داري ايالات متحده براي آن‌كه پرداخت‌هاي كلان را در سطح اينترنت بسازند، به‌كار گرفته شد.

مفهوم چك الكترونيكي طي پروژه‌اي از F S T C، شركت سرويس‌هاي نوين مالي (Financial Services Technology Consortiurn) گسترش داده شده است. FSTC داراي 100 عضو است كه شامل تعدادي از بانك‌هاي بزرگ، كارپردازان فني امور مالي، دانش‌گاه‌ها و لابراتوارهاي تحقيقاتي است. كار فني بر روي پروژه چك الكترونيكي در چند مرحله انجام شد. توليد ايده‌هاي جديد، انجام تحقيقات اوليه، ساخت و تثبيت نمونه‌هاي اوليه، به قاعده‌ در آوردن خصوصيات براي سيستم آزمايشي و اجرايي سيستم آزمايشي.

ادامه مطلب: چک الکترونیکی