ثبت نام اولین جشنواره الگوهای برتر تدریس و دوره ضمن خدمت آموزش مبتنی بر شایستگی در دروس کارگاهی

ثبت نام اولین جشنواره الگوهای برتر تدریس آموزش مبتنی بر شایستگی در دروس کارگاهی هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش آغاز شد .

  • مهلت ثبت نام و بارگذاری طرح درس و فیلم تدریس کلاس حضوری تا 28 اردیبهشت در سامانهLTMS
  • بخشنامه و دستورالعمل اجرایی این جشنواره بر روی وبگاه دفتر آموزش های فنی حرفه ای وکاردانش به آدرس https://tve.medu.ir و کانال رسمی دبیرخانه الگوهای برتر تدریس و تولید محتوا در پیام رسان شاد به آدرس @Dktadrisbartarقرار دارد.
  • امتیاز فعالیت و تعامل موثر در گروه های آموزشی در عوامل اختصاصی مندرج در فرم ارزشیابی سالانه به شرکت کنندگان تعلق خواهد گرفت.
  • جهت آمادگی شرکت در اولین جشنواره الگوهای برتر تدریس ،دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی هنرآموزان و سرپرستان و استادکاران و معاونین فنی و مدیران هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش می توانند دردوره ضمن خدمت24 ساعته غیرحضوری و پروژه محور با عنوان آموزش مبتنی بر شایستگی در دروس کارگاهی در سامانه LTMS شرکت نمایند.