آزمون آنلاین تلفیق شایستگی های فنی و غیر فنی

با احترام به دلیل ضرورت تلفیق شایستگی های فنی و غیر فنی در کارگاه های مهارتی و آمادگی شرکت در جشنواره الگوهای برتر تدریس ،آزمون آنلاین تلفیق شایستگی های فنی و غیر فنی درساعت 9 تا 24 مورخ 19 اردیبهشت ماه درسایت qomgt.irبرگزار می گردد.

منابع آزمون : کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم ،
فایل  اصطلاحات و فایل فهرست شایستگی های فنی و غیر فنی

همکاران کاردانش و فنی حرفه ای مجاز به شرکت در این آزمون می باشند .
به افراد برتر تقدیرنامه تقدیم می گردد.