آزمون آنلاین WordPress

گروه کامپیوتر فنی و کاردانش شهرستان های تهران در نظر دارد،آزمون آنلاین با موضوع "wordpress" را ویژه هنرآموزان کامپیوتر کاردانش و فنی و حرفه ای برگزار کند.

زمان آزمون :سه شنبه 1400/2/21ساعت 9صبح الی 17 عصر
منبع آزمون : استاندارد توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوا با wordpress
لینک ورود به آزمون : AZMOON.TEO.IR
توجه: در هنگام ورود به آزمون باید ثبت نام فرمایید.