تمدید فراخوان

قابل توجه همکاران :

فراخوان های طرح درس و طرح سوال و تحلیل استاندارد کاردانش (تولید کننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی)

تا  20 دی ماه 98 تمدید شد.