ضمن خدمت

با سلام و احترام

ضمن خدمت دوره افتر افکت  و مایا

به اطلاع سرگروه های محترم می رساند دفتر کاردانش وزارتخانه محترم قصد دارد با همکاری دبیرخانه و سرگروه های محترم  دوره ضمن خدمت کشوری AfterEfect و Maya را بصورت مجازی برگزار نماید.

ردیف نام دوره تاریخ برگزاری
1

Adobe After Effects

پنجم و ششم دیماه
2

Autodesk Maya

نوزدهم و بیستم دیماه

دستورالعمل و نحوه برگزاری دوره متعاقبا از طریق سایت اعلام می گردد.