آذر ماه سال 99-98

فهرست فعالیت های آذرماه سال تحصیلی 99-98

1- کارگاه مجازی

عنوان                                  مورخه                    ساعت

ثبت نمرات کاردانش        26 الی 27            9  الی 24

 

2- مسابقه طرح درس (دانلود قالب طرح درس)

عنوان                                                                                                  مهلت ارسال فایل

استاندارد: تولید کننده وتوسعه دهنده پایگاه اینترنتی                       20 آذر ماه

 

3-فراخوان تحلیل و بررسی( دانلود قالب  تحلیل )

عنوان                                                                                                  مهلت ارسال فایل

استاندارد: تولید کننده وتوسعه دهنده پایگاه اینترنتی                       20 آذر ماه

 

4-فراخوان تهیه جزوات ، منابع،نرم افزار، بسته و ... کمک آموزشی (شیوه نامه )

عنوان                                                                                                      مهلت ارسال  فایل آثار

استاندارد : تولید و توسعه دهنده پایگاه اینترنتی                                            20 آذر

نحوی ارسال آثار از طریق پیام رسان سروش : dck_qomk@