جزوه آموزشی

فعالیت جزوه آموزشی استاندارد DreamWeaver سال یازدهم:

این فعالیت تا 30 دی ماه فرصت دارد

جزوه تهیه شده توسط همکار محترم آقای استقامتmail

لطفا نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

همکارانی که تمایل دارند می تواند جزوه را تکمیل کنند یا برای مبحث دیگری از استاندارد را جزوه تهیه کنند