توضیحات بیشتر در باره فعالیت تحلیل کتاب

پیرو اطلاع رسانی در خصوص فعالیت تحلیل کتاب:

با توجه به تغییرات دروس درسال 97، دبیرخانه درنظر دارد، برای تدوین کتابهای سال یازدهم از همکاری و نظرات همکاران استفاده کند.

به همین دلیل تحلیل استاندارد سال جاری از دروس یازدهم انتخاب شده ،که با توجه به فراوانی رشته طراحی وب در استان قم ،عنوان استاندارد dream waverمی باشد.

 

فایل استاندارد جدید و استاندارد قبلی وکتابهای مرتبط ازلینک روبرو قابل دریافت می باشد(فایلmail)

 

در خصوص تحلیل همکاران محترم می بایست:

بقیه در ادامه مطلب

 

در خصوص تحلیل همکاران محترم می بایست:

1- استاندارد جدید را تحلیل کنید

2-الگوی تحلیل می تواند به صورت خلاقانه باشد،یا می توان از فرم تحلیل کتاب (که در فایل موجوداست)استفاده کرد.

3-تغییرات استاندارد جدید نسبت به قبلی را توضیح دهید.

4-بندهای اضافه شده را بررسی کنید.

 

همچنین همکاران می توانند بخشی از استاندارد را به صورت جزوه آموزشی ارائه کنند