تحلیل استاندارد درسال 97

با توجه به ابلاغ دبیرخانه:

تحلیل استاندارد در استان قم  

نرم افزار dramweaver cs6 می باشد.

 

توضیحات بیشتر درباره نحوه تحلیل  در جلسه  کارگاه مورخ 6 دی  به اطلاع همکاران خواهد رسید

خواهشمنداست حتما در این جلسه شرکت بفرمایید  خصوصا همکارانی که این استاندارد را تدریس داشته اند.