رشته کامپیوتردرسال 97

رشته های کامپیوتر کاردانش که از سال 97 درپایه دهم درحال اجراهستند:

تصویرسازی دیجیتالی

تولید کننده چندرسانه ای

تولید وتوسعه پایگاه های اینترنتی

تولید محتوا وانیمیشن زیرگروه هنرمی باشد

رشته های کامپیوتر کاردانش قبل از سال 97 که فعلا پایه یازدهم و دوازدهم براساس آن اجرامی شود:

تولید محتوای الکترونیکی

طراحی و توسعه وب

برنامه نویسی بازی های رایانه ای

عیب یابی و مونتاژسیستم های رایانه ای

برنامه نویسی پایگاه داده

تصویر سازی و جلوه های ویژه رایانه ای زیرگروه هنر می باشد