کتاب موتورخانه پودمان یک

سلام و عرض ادب

فیلم آموزشی کتاب موتورخانه حرارت مرکزی پودمان یک قسمت سه و چهار در لینک های زیر قراردارد

 

1-https://s17.picofile.com/file/8415994126/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_1_3.mp4.html

 

 

2-https://s16.picofile.com/file/8415998084/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_1_4.mp4.html

 

 

 

                                                                                                         باتشکر

                                                                                        سرگروه تاسیسات استان قم