خواب - آرام

 

زندگی مثل نقاشی کردن است

 

خطوط را با امید بکش

اشتباهات را با آرامش پاک کن

قلم مو را در صبر غوطه ور کن

و با عشق رنگ بزن ....