فیلم آموزشی کار با pen در الستریتور

فیلم کارگاه مجازی کشوری کامپیوتر با عنوان " کار با pen در illustrator "

 مدرس محترم کارگاه : خانم مهندس فاطمه محمودآبادی

 

برای دانلود فیلم اینجا کلیک فرمایید.