جزوه کمک آموزشیphotoshop

جزوه کمک آموزشی photoshop

تهیه شده توسط همکار محترم سرکار خانم علی حسینی

توضیحات : جزوه به صورت دسته بندی شده و بر اساس استاندارد مهارتی کاردانش می باشد.

با تشکر فراوان از همکار محترم

 

جزوه کمک آموزشی Photoshop