استاندارد تولیدکننده محتوای الکترونیکی عمومی

با سلام و عرض ادب

احتراماً به اطلاع می رساند استاندارد تولیدکننده محتوای الکترونیکی عمومی در" پایه یازدهم "رشته "تولیدمحتواوانیمیشن" در برگیرنده مبحث کتاب "کاربر Capturing"  نیست  و این محتوا در استاندارد "محتواساز آموزش الکترونیکی" در "پایه دوازدهم" ،" رشته تولیدمحتواوانیمیشن" ارائه شده است. لذا این کتاب در پایه یازدهم رشته مذکور نیازی نیست، تدریس شود.