جزوه های آموزشی

فیلم شماره 1 آموزش مایا

فیلم شماره 3  آموزش مایا

دریافت فیلم شماره دو با مشکل مواجه شده متعاقبا بارگزاری خواهد شد.

فیلم فوق نمونه ای از منابع معرفی شده توسط همکاران است.

در صورت نیاز به منابع وسیعتر با شماره تماس 37715045 در
روزهای یکشنبه و سه شنبه در وقت اداری تماس حاصل فرمایید.

توجه توجه توجه : جهت دستیابی به سایر جزوات آموزشی و کمک آموزشی
استانداردهای کاردانش می توانید به پست دانلود جزوات استانداردهای
کاردانش مراجعه فرمایید.