جزوه های آموزشی

فصل 1 ، 2 ، 3 ، 4

درصورت نیاز به فیلم ها ی آموزشی و یا منابع در زمینه افتر افکت  با شماره 7715045
در روزهای یکشنبه وسه شنبه در وقت اداری تماس خاصل فرمایید.

توجه توجه توجه : جهت دستیابی به سایر جزوات آموزشی و کمک آموزشی
استانداردهای کاردانش می توانید به پست دانلود جزوات استانداردهای
کاردانش مراجعه فرمایید.