دبیرخانه کاردانش-تولیدمحتوا

قابل توجه همکاران  رشته ساختمان  شاخه کاردانش،نظر به شرایط حاضر و روال آموزش مجازی ، دبیرخانه کشوری رشته ساختمان مستقر در خراسان رضوی ،بخشنامه ای صادر نموده واز همه همکاران این رشته دعوت میکند در زمینه مهارت نقشه کشی عمومی ساختمان درجه 2 اقدام به تولید محتوا نمایند. دربخشنامه ذیل تاریخ دقیق تحویل بخش های مختلف ذکر شده است.بدینوسیله ،گروه معماری وساختمان استان قم ، ضمن پیوست بخشنامه مذکور ،فراخوان تولید محتوای این درس را  به هنرستانهای هدف ارسال مینماید.باتوجه به تاریخ اعلام شده دبیرخانه از همکاران گرامی تقاضا میشود تا نیمه آبانماه99 ، لینک آپلود شده ویا اصل محتوای تولید شده را  در سامانه شاد به آیدی سرگروهها ارسال  فرمایند .

 

بخشنامه دبیرخانه-ساختمان-معماری داخلی-کاردانش