تولید محتواساختمان-فنی

قابل توجه همکاران  رشته ساختمان  شاخه فنی حرفه ای ،نظر به شرایط حاضر و روال آموزش مجازی ، دبیرخانه کشوری رشته ساختمان مستقر در خراسان رضوی ،بخشنامه ای صادر نموده واز همه همکاران این رشته دعوت میکند در زمینه درس الزامات محیط کار (بیست درصد پنجم)  اقدام به تولید محتوا نمایند. بدینوسیله ،گروه معماری وساختمان استان قم ، ضمن پیوست بخشنامه مذکور ،فراخوان تولید محتوای این درس را  به هنرستانهای هدف ارسال مینماید.باتوجه به تاریخ اعلام شده دبیرخانه از همکاران گرامی تقاضا میشود تا ده دیماه 99 ، محتوای تولید شده را به روش حضوری در اداره تکنولوژی  ویا در سامانه شاد به آیدی سرگروهها ارسال  فرمایند.

 

بخشنامه دبیرخانه خراسان رضوی