جلسه مجازی 1

همکاران گرامی با توجه به شرایط پیش آمده و تعطیلی اجتماعات ، تصمیم برآن شد که جلسات تخصصی همکاران که در برنامه عملیاتی  ذکر شده اند ،بصورت مجازی تشکیل گردد.

اولین جلسه مجازی با موضوع هم اندیشی هنرآموزان محترم  کتاب عناصر بصری پایه دهم رشته معماری داخلی ویژه دختران  با حضور سرکار خانم مهدوی از هنرستان صباری،سرکار خانم گلوردی از هنرستان فدک وسرکار خانم عاطفی از هنرستان شهید هندویان نژاد ،در تاریخ 1399/2/7 راس ساعت 22 برگزار خواهد گردید.

متعاقبا جلسات بعدی به استحضار خواهد رسید.