کارگاه تزیینات چوبی 1

یکی از مهمترین عناصر دکوراسیون داخلی در سبک  های مختلف آرت نوو،رستیک و.....،چوب است. شاید مهمترین تاثیر این عنصر ،آوردن طبیعت به داخل فضا باشد. در رشته معماری داخلی نیز این عنصر اهمیت ویژه ای دارد تا جایی که یکی از کتابهای تخصصی این رشته ، به آموزش «تزیینات چوبی» اختصاص یافته است. در این راستا ،سرگروههای آموزشی  معماری  برآن شدند تا کارگاه عملی این درس را در سطح استان برگزار نمایند.

هرچند در مسیر برپایی این کارگاه ،موانع بسیاری وجود داشت اما سرانجام با همکاری کارشناس فنی رشته معماری در وزارتخانه ،جناب آقای مهندس نظری،که تدریس این کارگاه را بصورت حضوری تقبل فرمودند و مساعدت  ومعاضدت اداره تکنولوژی استان ،جناب آقای مهرافشان ومعاونت فنی سازمان ،جناب  آقای مهندس حمیدی  این امر محقق ومیسر گردید.

ضمن تشکر فراوان از این بزرگواران ،از مدیر محترم هنرستان شهید چمران ،جناب اقای مهندس بهرامی و همکارمحترممان جناب آقای مهندس رییس میرزایی که  به نحو احسن ،میزبانی این کارگاه را بعهده گرفتند کمال تشکر  وقدردانی را داریم.

این کارگاه در روزهای 22و23 آبانماه 1398 ، با برنامه بازدید از سه هنرستان استان آغاز وبا آموزش ساخت پاراوان ،چهارپایه چوبی و پاف به پایان رسید.