بازدید از هنرستان 17 شهریور استان البرز

یکی از هنرستانهای  پیشکسوت در آموزش فنی دختران ،هنرستان 17 شهریور استان البرز است که سابقه تاسیس آن به دهه چهل باز میگردد. این هنرستان در ناحیه 1 منطقه عظیمیه کرج واقع شده است. برگزاری همایش معماری داخلی در این استان بهانه ای شد برای بازدید وآشنایی  با این مرکز .

 

 

 

در سال 1378 ساختمانی به این هنرستان افزوده شده است که شامل 3آتلیه و 2 کلاس و فضای سرپرستی وانبار است وبا توجه به تعداد 140 هنرجو معماری ومعماری داخلی که این هنرستان جذب کرده است به گروه معماری اختصاص دارد.

 

 

 

 

همچنین فضایی در خارج از این ساختمان به درس « تزیینات سنگی» اختصاص داده شده است.

 

 

 

این هنرستان در سالی که گذشت 52 هنرجوی معماری داخلی و85 هنرجوی نقشه کشی معماری را پذیرش نموده که با حضور 9 هنرآموز معماری به آموزش آنها پرداخته است.

از کلیه همکاران محترم این هنرستان ومدیریت محترم; سرکار خانم بدیعی فر ، کمال تشکر را داریم وبرای ایشان آرزوی موفقیت میکنیم.