آزمون آنلاین

به اطلاع همکاران محترم میرساند آزمون آنلاین  کتب « تزیینات سلولزی» و « تزیینات سنگی» روز 96/12/15 در سایت گروههای اموزشی ، بخش آزمون آنلاین ، از ساعت 9 تا 22 برگزار میشود.

همکارانی که اطلاعات خود را تا این تاریخ در سامانه ثبت نفرموده اند  تا ساعت 12 با گروههای آموزشی تماس گرفته ونسبت به اعلام اطلاعات خود به مدیر سایت  اقدام فرمایند .