تخصصی شدن هنرستانها

هنرستانهای فنی وحرفه ای تخصصی میشوند. مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش، گفت: به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر ایجاد هنرستان های تخصصی و حرفه ای از اولویت های اصلی اداره کل فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش است

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، سید محسن حسینی مقدم در آیین افتتاح اولین هنرستان تخصصی طراحی دوخت " کارآفرینان فردا" آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان، گفت: هدف از آموزش در هنرستان ها یادگیری کارکردن است تا ارتباط بین مغز و دست را برقرار کنند، چرا که 74 درصد از مشاغل در جامعه با دست انجام می شود