گارگاه تزیینات سنگی

همکاران محترم  به اطلاع میرساتد ،کارگاه آموزش عملی کتاب تزیینات سنگی پایه دهم رشته معماری داخلی ، روز پنجشنبه 10/12/96  درهنرستان والفجر از ساعت 9 صبح برگزار خواهدگردید . نشانی دقیق محل کارگاه در گروه مجازی معماری – ساختمان موجود است.

امید است همکاران محترم باشرکت در این کارگاه  برآمادگی خود جهت استقرار پایه دهم معماری داخلی در سال آینده تحصیلی بیفزایند.