فراخوان نقد کتاب تزیینات سلولزی

همکاران محترم   باتوجه به اینکه اجرای رشته  « معماری داخلی »  در مراحل اولیه قرار دارد و دفتر تالیف کتب درسی نیاز جدی به نظرات و تجربیات هنرآموزان محترم دارد ،از شما دعوت میکنیم در فایل ذیل نقد خودرا نسبت به کتاب « تزیینات سلولزی »  درج بفرمایید .

خصوصا نظرات  همکارانیکه در کارگاه  این کتاب در تاریخ 28/10/96  شرکت فرمودند  ونظرات کارشناسی خودرا ارائه نمودند   تقاضا میکنیم از این فایل جهت انعکاس نظرات خود استفاده بفرمایند .

                                                نقد کتاب  تزیینات سلولزی

http://ajansbook.ir/image/cache/catalog/Textbook/amoozesh/56-450x450.jpg