پل غرق شده (پل حضرت موسی )

پل غرق شده

 

پلی که مشاهده میکنید بر روی خندق یک قلعه تاریخی هلندی ساخته شده است. جالبی این پل به آن است که عرشه آن پایین تر از تراز آب خندق است! طراحان این پل (RO & AD هلندی – بلژیکی) آنرا پل غرق شده نامگذاری کرده است.

http://civiltect.com/wp-content/uploads/2011/12/dezeen_Sunken-Bridge-by-ROAD_13-copy.jpg

پلی در زیر تراز آب

پل غرق شده بر روی خندق قلعه Roovere ساخته شده است. این قلعه بخشی از خط دفاعی کشور در قرن ۱۷ام بوده است. (Fort de Roovere)

http://civiltect.com/wp-content/uploads/2011/12/sunken-bridge-2.jpg

منظره کلی خندق قلعه تاریخی Roovere - همانطور که میبینید پل تقریبا نامرئی است!

برعکس پلهای دیگر, این پل از فاصله نامرئی است! در واقع مزیت این طرح این است که هیچ تاثیری در چشم انداز این قلعه تاریخی بوجود نمی آورد. چیزی که طراحان به آن اهمیت ویژه ای داده بودند زیرا نمیخواستند با تغییر در نمای این منطقه تاریخی, آنرا دچار دستخوردگی کنند.

http://civiltect.com/wp-content/uploads/2011/12/sunken-bridge-3.jpg

پل غرق شده

جالب است بدانید چوب پردازش شده برای ساخت این پل استفاده شده است. طوری که با قرار گرفتن در برابر آب ساکن دچار پوسیدگی نشود.

عکسهای پل جالب غرق شده - پلی که در پایین تر از تراز آب کنارش ساخته شده است.

 

عکسهای پل جالب غرق شده - پلی که در پایین تر از تراز آب کنارش ساخته شده است.

 

عکسهای پل جالب غرق شده - پلی که در پایین تر از تراز آب کنارش ساخته شده است.

 

   

عکسهای پل جالب غرق شده - پلی که در پایین تر از تراز آب کنارش ساخته شده است.