کسب رتبه اول کشوری در جشنواره آخرین پاییز قرن

    کسب رتبه اول کشوری جشنواره آخرین پاییز قرن در بخش نمایش خلاق

                            توسط هنرجویان هنرستان دکتر حسابی 

   خانم ها:سمانه هندسی-فاطمه رستمی-زهرا میرزایی-ریحانه کوره ای 

از صمیم قلب کسب این موفقیت را به گروه تربیت کودک استان قم تبریک عرض

می کنم.