دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان

خداوندا

یاری کن مرا در این روز برای روزه و شب زنده داری، و از خطاها دورم کن

و یاد خودت را همواره همراهم کن.... ای راهنمای گمراهان.