پیام تسلیت به مناسبت شهادت صدیقه کبری فاطمه زهرا ( س )

گفت : در می زنند مهمان است                              گفت : آیا صدای سلمان است؟

این صدا ، نه صدای طوفان است                              مزن این خانه ی مسلمان است

                                      مادرم رفت پشت در اما

گفت :آرام ما خدا داریم                                          ما کجا کار با شما داریم

و اگر روضه ای به پا داریم                                       پدرم رفته ما عزاداریم

                                 پشت در سوخت بال و پر، اما

آسمان را به ریسمان بردند                                     آسمان را کشان کشان بردند

پیش چشمان دیگران بردند                                     مادرم داد زد بمان، بردند

                                      بازوی مادرم سپر، اما

بین آن کوچه چندبار افتاد                                       اشک از چشم روزگارافتاد

پدرم در دلش شرارافتاد                                         تا نگاهش به ذوالفقار افتاد

                                  گفت: یک روز یک نفر اما .....

 

ایام فاطمیه تسلیت و تعزیت باد.

جهت دریافت فایل تصویری ، اینجا کلیک کنید.