راهنمای شرکت در آزمون آنلاین با عنوان رنگ شناسی (گروه آموزشی هنر فنی حرفه ای) - ویژه هنرآموزان هنر فنی حرفه ای استان قم

 

آزمون آنلاین با عنوان رنگ شناسی

(فقط هنرآموزان رشته هنر مجاز به شرکت در آزمون فوق می باشند)

روزدوشنبه شانزدهم اسفندماه ساعت ۹ تا ۲۴

ازطریق سایت qomgt.ir← صفحه اصلی← بخش اطلاع رسانی و شرکت در کارگاه های مجازی و آزمون های آنلاین

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین با عنوان رنگ شناسی (گروه آموزشی هنر فنی حرفه ای) - ویژه هنرآموزان هنر فنی حرفه ای استان قم

دومین کارگاه آموزشی گروه هنر استان قم

دومین کارگاه آموزشی گروه هنر فنی و حرفه ای و کاردانش استان قم

موضوع دوره: الگوهای تدریس هنر

🗓 تاریخ برگزاری: دوم اسفندماه 1400 ساعت 18:30
🎤نام مدرس: دکتر سعیده معصومی
🎨گروه مجری/استان: گروه های آموزشی و تولید محتوای استان قم
⏰زمان: دوم اسفندماه ساعت ۱۸.۳۰            ‌
https://www.skyroom.online/ch/qomgt99/fani-bahman
این کارگاه برای هنرآموزان گروه هنر فنی و حرفه ای و کاردانش استان قم است و در صورت حضور گواهی صادر می شود.‌‌‌‌‌‌‌‌‌
دبیرخانه هنرهای تجسمی / دبیرخانه هنرهای سنتی / دبیرخانه هنرهای نمایشی