تبریک سال نو

خدمت همکاران محترم پیشاپیش سال نو را تبریک عرض می کنیم

انشا..سال خوبی توام با موفقیت و سلامتی داشته باشید 

گروه حسابداری استان قم