کتاب کمک حسابدار

با عرض سلام و خدا قوت خدمت هنر اموزان حسابداری کار دانش

احتراما به استحضار رسانیده می شود در پایه دهم کتاب کمک حسابدار به جای حسابداری مقدماتی تدریس می شود