شیوه نامه فراخوان

با عرض سلام و خدا قوت

هنر اموزان محترم جهت شرکت در فرا خوان ها با سر گرو ه های مربوطه همانگ کنند.