فراخوان

با عرض سلام و خدا قوت خدمت همکاران محترم

فراخوان با عنوان های ذیل به صورت کشوری برگزار می شود

1-سرپرست ترخیص (کاردانش)

2-حسا بداری بهای تمام شده و مالیاتی( فنی و حر فه ای )