اطلاعیه 2

هنرآموزان گرامی 

-با توجه به تعطیلی مدارس و تدریس به صورت مجازی و نیز نزدیک شدن به ایام هفته مشاغل و گرامیداشت این هفته به صورت مجازی، لطفا 

1) فایل های آموزشی و ارزشیابی خود را به همراه نام درس، مبحث تدریس شده، نام هنرستان و نام و نام خانوادگی خود به آدرس زیر ارسال نمایید تا در اختیار همکاران قرار گیرد.

2) برترین فایل های تهیه شده توسط هنرجویان خود در رابطه با هفته مشاغل را به همراه نام هنرستان، نام دبیر مربوطه و نام هنرجو به آدرس زیر ارسال نمایید.

 

آدرس تلگرامی و ایتا : Aalitaraz@