اطلاعیه 1

هنرآموزان و هنرجویان محترم 

- فیلم های مدرسه تلویزیونی سیما (شبکه 4) 

- فیلم های آموزشی حسابداری

- کتاب های الکترونیکی تولید شده توسط کارگروه های کشوری

را از قسمت دسته بندی محتوا/مطالب آموزشی ملاحظه نمایید.

همچنین

- گاهنامه محاسب تهیه شده توسط کارگروه های کشوری را از قسمت دسته بندی محتوا/کتاب و مقاله مشاهده نمایید.

و نیز

اخبار مربوط به 

- نرخ مالیات بر درآمد کارکنان

- معافیت مالیات حقوق سال 1399

- بخشنامه دستمزد سال 1399 

را در همین صفحه (صفحه گروه حسابداری) دنبال نمایید.