تغییرات مهم استانداردهای ایران از سال 98

سازمان حسابرسی در راستای هماهنگی هر چه بیشتر با استانداردهای بین المللی در به روز رسانی استانداردهای موجود یا تصویب استانداردهای جدید گام برداشته است. یکی از چالش‌های مهم پیش روی حرفه حسابداری، تا پایان سال ۹۸ و سال‌های بعد از آن، تغییرات اساسی در استانداردهای حسابداری است.

طبق گزارش با اقتصاد در حال حاضر نزدیک به ۱۲ استاندارد حسابداری تغییر کرده یا در شرف تغییر است که از این تعداد، ۵ استاندارد از ابتدای ۱۳۹۸ در صورتهای مالی ۹۸ لازم الاجرا بوده و مابقی از سال ۱۳۹۹ به بعد لازم الاجرا خواهد شد.

سیدمحمد باقرآبادی، حسابدار رسمی و عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، درخصوص برخی از تغییرات استانداردهای حسابداری ایران گفت:

از ابتدای سال ۱۳۹۸ استانداردهای شماره ۶ با عنوان عملکرد مالی و استاندارد ۱۴ با عنوان “نحوه ارائه دارئی‎‌های جاری و بدهی‌های جاری” از مجموعه استانداردهای ایران حذف شده است. استانداردهای حسابداری  شماره ۱ و ۲ در خصوص “نحوه ارائه صورت های مالی و جریان‌های نقدی” تغییر کرده که این تغییرات بسیار عمده بوده به نحوی که مثلا در صورت‌های مالی، شکل” صورت سود و زیان” تغییر کرده و ارائه “گردش سود انباشته” حذف شده است و صورت مالی اساسی جدیدی با عنوان “صورت تغییرات در حقوق مالکانه” ایجاد شده یا “صورت جریان وجه نقد” از ۵ طبقه به ۳ طبقه تبدیل شده است.

وی افزود: ازسوی دیگر، استانداردهای شماره ۳۴ با عنوان رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری، اشتباهات و استاندارد شماره ۳۶ با عنوان ابزارهای مالی، ارائه و استاندارد ۳۷ با عنوان ابزارهای مالی و افشاء به مجموعه استانداردهای ایران اضافه شده است، به خصوص استاندارد های ۳۶ و ۳۷ مطالب بسیار  جدیدی را ارائه و الزامی می‌کند.

این حسابدار رسمی، با بیان اینکه، از ابتدای سال ۱۳۹۹ استاندارد جدید شماره ۳۵ با عنوان مالیات بر درآمد الزامی خواهد شد، تاکید کرد: براین اساس، شرکت ها  موظف خواهند شد، الزامات آن را رعایت کنند. در خصوص این استانداردها علاوه بر پیچیدگی مباحث مطرح شده، تعامل با سازمان امور مالیاتی جهت اجرای بهتر ضروری خواهد بود.

باقرآبادی درخصوص سایر تغییرات در استانداردهای حسابداری سال ۱۳۹۸، گفت:

در کنار این تغییرات، استانداردهای دیگری نیز برای تغییر و اضافه شدن به مجموعه استانداردهای ایران در دستور کار قرار دارند که در حال حاضر، نسخه پیش‌نویس این استانداردها، منتشر شده و از سال ۱۳۹۹ به بعد لازم الاجرا خواهند بود.

وی درباره این تغییرات تصریح کرد: استاندارد  شماره ۱۸ فعلی، با عنوان “صورت‌‎های مالی تلفیقی” حذف خواهد شد و به جای آن استانداردهای ۱۸ با عنوان “صورت های مالی جداگانه” و “استاندارد ۳۹” با عنوان “صورت های مالی تلفیقی” جایگزین خواهند شد. استاندارد جدید شماره  ۲۰ با عنوان  “سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت‌های خاص”  جایگزین استاندارد شماره ۲۰۰ فعلی با عنوان “سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته “خواهد شد.

باقرآبادی افزود: استاندارد شماره  ۱۹ فعلی با عنوان “ترکیب‌های تجاری” حذف خواهد شد و استاندارد جدید شماره  ۳۸ با عنوان  “ترکیب های تجاری” جایگزین آن خواهد شد، همچنین استاندارد جدید شماره  ۴۰با عنوان  “مشارکت‌ها” جایگزین استاندارد فعلی شماره  ۲۳ با عنوان “حسابداری مشارکت‎‎های خاص” جایگزین می‌شود. استاندارد جدید شماره  ۴۱ با عنوان “افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر” به مجموعه استانداردهای ایران اضافه خواهد شد.

این عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، افزود:

با توجه به این تغییرات صورت گرفته، چالش اساسی پیش روی حسابداران و حسابرسان، آگاهی کامل از این تغییرات و همراه شده با استانداردهای جدید است که در این خصوص آموزش، نقش اساسی ایفا خواهد کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به قسمت مطالب آموزشی مراجعه نمایید.