کارگاه آموزشی

با عرض سلام و خدا قوت خدمت همکاران محترم

کارگاه آ موزشی با موضوعات ذیل برگزار می شود:

1-تجزیه وتحلیل دروس بهای تمام شده و اموال و انبار ( فنی و حرفه ای)

2-تجزیه و تحلیل استاندارد های سر پرست ترخیص و مسئول سفارشات ( کار دانش)

تاریخ:98/10/15

مکان: خ ساحلی ، بعد از فرمانداری ، کوچه 33، ساختمان گروههای آموزشی