کارگاه تخصصی شاخه کاردانش

با سلام و احترام

به اطلاع هنرآموزان شاخه کاردانش  رسانده می شود کارگاه تجزیه و تحلیل استاندارد کاربر امور بانکی و مسئول کاردکس و کنترل موجودی راس ساعت 12:30 روز یک شنبه به تاریخ 98/9/10 (امروز) در محل گروه های آموزشی به آدرس زیر برگزار می شود.

آدرس : خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری، کوچه 33 ، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی