فراخوان انتخاب سوال برتر (فنی و حرفه ای)

با عرض سلام و خدا قوت خدمت همکاران محترم :
احتراما به استحضار می رسد همکاران جهت شرکت در فراخوان انتخاب سوال برتر دروس پودمانی حسابداری بهای تمام شده و تهیه و تنظیم صورتهای مالی، سوالات خود را تا تاریخ 1397/11/1 به  گروه های آموزشی ایمیل نمایند .

شرایط سوالات:

1- مشخصات سربرگ شامل نام هنرستان-نام و نام خانوادگی طراح سوال-نام درس-نام و شماره پودمان و ... کامل باشد.

2- برای هر پودمان سوالات جداگانه طراحی شود.

3- می توانید برای هر دو کتاب و برای تمامی پودمانها سوال ارسال نمایید.

4- سوالات به صورت فایل word  و PDF  ارسال گردد.

سوالات خود را به آدرس زیر ایمیل فرمایید.

ایمیل :  Qom_fani_hesabdari

با تشکر