فراخوان عمومی : با هنرجویان

فراخوان عمومی

دبیرخانه راهبری کشوری حسابداری در نظر دارد  جهت غنی سازی مهارتهای هنرجویان رشته حسابداری و مشارکت فعال هنرآموزان و هنرجویان بخش با هنرجویان را راه اندازی کند.

لذا از هنرآموزان حسابداری سراسر کشور دعوت میشود مطالب آموزشی متناسب با هنرجویان را از طریق لینک زیر ارسال نمایند.

همچنین همکاران عزیز می توانند مطالب هنرجویان را پس از بررسی و تایید با نام خود دانش آموز ارسال نمایند.

ضمنا مطالب حتما باید در قالب word ,pdf با فونت bnazanin و سایز 14 نوشته شود.مشخصات فرم با دقت و کامل پر شود.

ثبت مطالب