دانلود فیلم های آموزشی پودمان اول تمامی کتب درسی

همکاران محترم

به همت دبیرخانه کشوری رایانه و همکاران دلسوز در سراسر کشور

فیلم های آموزشی پودمان های کتب درسی منطبق با سرفصل های کتب درسی  زیر نظر کارشناسان پس از بازبینی های مجدد تهیه و تولید شده است .

تمامی فیلم های پودمان های اول در شبکه شاد بارگزاری شده که همکاران و دانش آموزان محترم می توانند با عضویت در کانال های مربوطه از فیلم ها استفاده نمایند.

برای هر پودمان 7 فیلم به مدت زمان تقریبی 12 دقیقه تهیه شده که این امر سهولت دانلود و استفاده را در پی خواهد داشت.

آدرس کانال های درسی دبیرخانه در شاد