دانلود فیلم های آموزشی پودمان اول تمامی کتب

✅  لینک دانلود فیلم  پودمان اول تمامی کتب رشته شبکه و نرم افزار رایانه 
در کانال های دروس رشته شبکه و نرم افزار رایانه زیر نظر دبیرخانه کشوری کامپیوتر در شبکه شاد :
 
????پایه 10
????دانش فنی پایه                                                           @shb_p10_d1_p1
???? نقشه کشی فنی رایانه ای                                          @shb_p10_d2_p1
????تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی                     @shb_p10_d444_p1
????نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای                  @shb_p10_d3_p1
 
????پایه 11
????توسعه برنامه سازی و پایگاه داده                              @shb_p11_d1_p1
????پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب         @shb_p11_d2_p1
 
????پایه 12
????دانش فنی تخصصی                                                  @shb_p12_d1_p1
????تجارت الکترونیک و امنیت شبکه                             @shb_p12_d3_p1
????نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار        @shb_p12_d2_p1
 
???? آدرس های فوق در شبکه شاد معتبر هستند.