تولید محتوای آموزشی رشته پوشاک

بسمه تعالی

سلام علیکم

با احترام نظر به ابلاغ دفتر آموزش های فنی وحرفه ای وکاردانش وزارت آموزش وپرورش وبا توجه به استمرار

شیوع ویروس کوید 19در سال تحصیلی جاری ،ضروری است با بهرمندی هوشمندانه از فناوری اطلاعات

وارتباطات وخدمات مجازی در روش های ارائه آموزش  تنوع ایجاد شود.به همین منظور وجهت دسترسی هنر

آموزان وهنرجویان به محتوای کیفی آموزشی الکترونیکی لازم است اقداماتی صورت گیرد.

طبق تقسیم بندی دبیر خانه کشوری پوشاک وطراحی دوخت سهم استان قم در این زمینه ،تولید محتوای

آموزشی استاندارد نازکدوز زنانه می باشد .لذا از همکاران عزیز درخواست می کنم در خصوص موضوع

مطرح شده با گروه هی آموزشی همکاری لازم را به عمل آمورید.

1-محتواها به گونه ای انتخاب شود تا مطلب هر بخش به صورت همه جانبه از جمله جداول ،تصاویر،فعالیت

هاو.....پوشش داده شود.

2-موارد تغذیه سامانه شاد، شامل فیلم آموزشی،پاور پوینت،متن،تصویر،کلیپ،انیمیشن و....متناسب با واحد یاد

گیری می باشد.

3-برای ایجاد انسجام وپیوستگی بهبود فرایند یاد دهی -یادگیری وعدم پراکندگی شیوه های تدریس پیشنهاد می شود

حتی المکان از یک هنر آموز تا پایان تدریس استفاده  گردد.

4-محتواهای تولید شده تازمان اعلام شده در قالب DVDبه سرگروه استان تحویل گردد.

5-فایل محتوای آموزشی در قالب پاور پوینت،PDF،پادکست(صوتی)در چهار چوب جدول ذیل ارسال گردد.

 

استان شاخه رشته پایه کتاب پودمان صفحه موضوع نام مدرس مدت زمان

6- حداکثر حجم فایل های بارگذاری شده 100مگابایت باشد .

فیلم انیمیشن ،کلیپ و.....در فرمت ،MPباشد.

حداکثر زمان فیلم آموزشی 20دقیقه باشد.

فاقد هرگونه آرم موسسه خصوصی ویا برچسب تبلیغاتی باشد.

فایل های تولیدی از کیفیت مطلوب تصویر ،صدا ،نور وفضای مناسب ،حتی الامکان از فضای کلاس/کارگاه برخوردار باشد.

جدول زمانبندی وحجم تعیین شده از کتاب یا استاندارد

20%اول 20%دوم 20%سوم 20%چهارم 20%پنجم
10آبان 99 30آبان 99 30آذر 99 30دی 99 30بهمن99

7-مشارکت کلیه هنر آموزان همه هنرستان های دولتی وغیره بلا مانع وضروری می باشد.

                                                                                         

                                                                                              با تشکرسرگروه پوشاک استان