تبریک سال تحصیلی جدید

                                     پیام تبریک سال تحصیلی جدید

تبریک سال تحصیلی  

آغاز سال تحصیلی را که سرآغاز رویش و طراوت در بوستان عشق و محبت است به تمامی هنرآموزان   

ارجمند و  فرهیخته و هنر جویان  شیفته  دانش و مهارت تبریک عرض نموده .

 امیدواریم با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی همه‌ی ما بتوانیم با عنایت خداوند متعال و با پذیرش

مسئولیت و از خودگذشتگی و گام‌هایی مؤثر برای پیشرفت و آبادانی کشور و اعتلای نام بلند ایران در

جهان برداریم.