در خواست چاپ مجدد کتب نازک

به نام خدا

باسلام عرض ادب خدمت همکاران محترم استان

در پی در خواست همکاران سراسر کشور در خصوص چاپ مجدد پنج جلد کتب

نازکدوزوپیگیری های دبیر خانه کشوری پوشاک وطراحی ودوخت فرم طراحی شده

توسط ایشان امضاء وپیشنهاد همکاران به دفتر پژوهش اعلام  شد .انشاءالله با موافقت

ایشان مشکل همکاران استان قم وهمچنین سایر استان ها از بابت منابع آموزشی مرتفع

گردد.                                                                              موفق وپیروز باشید.